Ple ordinari Ajuntament de Biar – 27 de Juliol de 2023

ORDRE DEL DIA: A) Part resolutiva1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.2. Proposta d’aprovació del canvi de representants del AMPA en el Consell departicipació ciutadana.3. Proposta d’aprovació del canvi de representants de la Unión Musical Biarense enel Consell de participació ciutadana.4. Proposta d’aprovació del canvi de representants del Centre Excursionista deBiar en el Consell […]

Ple Extraordinari Ajuntament de Biar, 28/6/2023

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIAA) Part resolutiva. 1. Proposta d´aprovació de creació dels grups municipals i establimentsd’indemnitzacions. Expt. 691/2023.2. Proposta d’aprovació de designació de representants de l´Ajuntament en elsdiferents Organs Col.legiats propis i externs. Expt. 691/23.3. Proposta d’aprovació de creació de la Comissió Especial de Comptes. Exp691/2023.4. Proposta d’aprovació de creació de la Comissió Informativa Permanent. […]

Ple Ordinari Ajuntament de Biar, Juliol 2021

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 7/21 2.Informes i decrets d’Alcaldia. Expedient 829/2021. 3.Modificació de Crèdits mitjançant suplement de crèdit núm. 3/21. Expedient 814/2021. 4.Modificació de Crèdits mitjançant crèdits extraordinaris núm. 2/21. Expedient 809/2021. 5.Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei d’Escola Infantil. […]

Ple Ordinari Ajuntament de Biar, Juny 2021

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 06/21 2.Resolucions emeses per l’alcaldia el mes de juny de 2021.Expdt. 732/21. 3.Aprovació Compte General Expedient 419/2021. Informació 4.Bonificació IAE per creació d’ocupació. Expdt. 568/21 5.Aprovació bonificació ICIO per obres en habitatge unifamiliar. Expdt. 1001/2019. 6.Aprovació inicidal desafectació camí “El […]

Ple Ordinari Ajuntament de Biar – Maig 2021

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 5/21 2.Informes i decrets d’alcaldia. Expedient 525/2021. 3.Modificació de Crèdit mitjançant crèdits extraordinaris núm. 1/21Expedient 552/2021. 4.Adjudicació del contracte d’obres per a l’adequació i ampliació del **CEIP **Mare de **Déu de Gràcia de Biar- Pla **Edificant – Expedient 1284/2020. 5.Aprovació […]

Ple Ordinari Ajuntament de Biar – Abril 2021

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 4/21 2.Informes i Decrets d’Alcaldia. Expedient 475/2021. 3.Donar compte Període Mitjà de pagament 1r trimestre. Expedient 438/2021. 4.Aprovació bases Pla **Resisitir II. Expedient 343/2021. 5.Proposta de no autorització de compatibilitat per a activitat en el sector públic i privat de […]

Ple ordinari Març – Ajuntament de Biar

31/3/2021 A) Part resolutiva 1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 2/21 i 3/21 2.Proposta de bonificació **ICIO per construcció de nau industrial. Expedient 733/2018. 3.Proposta de no autorització de compatibilitat per a activitat en el sector públic i privat de l’Enginyer Tècnic. Expedient 136/2021. 4.Proposada declaració especial interès i bonificació **ICIO establiment Casa […]