ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 7/21 2.Informes i decrets d’Alcaldia. Expedient 829/2021. 3.Modificació de Crèdits mitjançant suplement de crèdit núm. 3/21. Expedient 814/2021. 4.Modificació de Crèdits mitjançant crèdits extraordinaris núm. 2/21. Expedient 809/2021. 5.Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei d’Escola Infantil. Expedient 803/2021. 6.Declaració d’Especial interès social de l’obra d’adequació i ampliació del CEIP Mare de Déu de Gràcia.Expedient 800/2021. 7.Resolució Exp. d’investigació i baixa del inventari del camí rural pol. 4- parell. 9009. Expedient 691/2019. B) Activitat de control — C) Precs i preguntes 8.Precs i preguntes

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.