ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva.

1. Proposta d´aprovació de creació dels grups municipals i establiments
d’indemnitzacions. Expt. 691/2023.
2. Proposta d’aprovació de designació de representants de l´Ajuntament en els
diferents Organs Col.legiats propis i externs. Expt. 691/23.
3. Proposta d’aprovació de creació de la Comissió Especial de Comptes. Exp
691/2023.
4. Proposta d’aprovació de creació de la Comissió Informativa Permanent. Exp
691/2023.
5. Proposta aprovació de creació de la Junta de Govern Local. Exp 691/2023.

6. Proposta d’aprovació del règim retributiu dels regidors. Exp 691/2023.
7. Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. Exp
691/2023.

B) Activitat de control.
8. Donar compte del Decret de creació de les Regidories. Exp 691/2023.
9. Donar compte del Decret de Delegacions en Regidories. Exp 691/2023.
10.Donar compte del Decret de Composició de la Junta de Govern Local. Exp
691/2023.
11.Donar compte del Decret de Nomenaments de Tinents d’Alcalde. Exp
691/2023.
12.Donar compte del Decret de Delegacions Alcaldia en Junta de Govern Local.
Exp 691/2023.

C) Precs i preguntes.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.