ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Proposta d’aprovació del canvi de representants del AMPA en el Consell de
participació ciutadana.
3. Proposta d’aprovació del canvi de representants de la Unión Musical Biarense en
el Consell de participació ciutadana.
4. Proposta d’aprovació del canvi de representants del Centre Excursionista de
Biar en el Consell de participació ciutadana.
5. Proposta d’aprovació de la declaració de interés especial històric-artístico de
l’obra del carrer Barrera 36 i bonificació del impost de construccions, instal·lacions i obras.
6. Proposta d’aprovació de la bonificació en el Impost d’activitats econòmiques
(IAE) a ÁRIDOS LÓPEZ SL. per la creació de llocs de treball.
7. Proposta d’aprovació de la bonificació en el Impost d’activitats econòmiques
(IAE) a ARENAS DEL VALLE SL. per la creació de llocs de treball.

8. Proposta d’aprovació inicial del Pla d’actuació municipal davant el risc sísmic.

9. Proposta d’aprovació de l’acord d’execució de la STSJCV núm. 699/2021 de 14
setembre, que anula l’adjudicació de la concessió del servei de subministrament
d’aigua i clavegueram, i ordena la retroacció d’actuacions.
10.Proposta d’aprovació de la revisió de preus de l’anualitat 2023 del contracte de
gestió del servei de recollida i transport de residus, punt net i neteja viària.
11.Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de l’Escola
Infantil municipal de primer cicle.

B) Activitat de control

12.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 287 de 22.05.2023 a núm. 420 de
20.07.2023.
13.Informes d’Alcaldia.

C) Precs i preguntes
14. Precs i preguntes

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.