ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part resolutiva 1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 06/21 2.Resolucions emeses per l’alcaldia el mes de juny de 2021.Expdt. 732/21. 3.Aprovació Compte General Expedient 419/2021. Informació 4.Bonificació IAE per creació d’ocupació. Expdt. 568/21 5.Aprovació bonificació ICIO per obres en habitatge unifamiliar. Expdt. 1001/2019. 6.Aprovació inicidal desafectació camí “El Cantalar”. Expdt. 65/2019. B) Activitat de control — C) Precs i preguntes 7.Precs i preguntes

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.