Ple ordinari Ajuntament de Biar, Abril 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=Q4D5NRCDzWA Ple ordinari Ajuntament de Biar, corresponent al mes d’Abril de 2024. Ordre del dia: Ple ordinari del mes d’abril | M.I. Ayuntamiento de Biar

Ple ordinari Ajuntament de Biar – 27 de Juliol de 2023

ORDRE DEL DIA: A) Part resolutiva1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.2. Proposta d’aprovació del canvi de representants del AMPA en el Consell departicipació ciutadana.3. Proposta d’aprovació del canvi de representants de la Unión Musical Biarense enel Consell de participació ciutadana.4. Proposta d’aprovació del canvi de representants del Centre Excursionista deBiar en el Consell […]

Ple Extraordinari Ajuntament de Biar, 28/6/2023

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIAA) Part resolutiva. 1. Proposta d´aprovació de creació dels grups municipals i establimentsd’indemnitzacions. Expt. 691/2023.2. Proposta d’aprovació de designació de representants de l´Ajuntament en elsdiferents Organs Col.legiats propis i externs. Expt. 691/23.3. Proposta d’aprovació de creació de la Comissió Especial de Comptes. Exp691/2023.4. Proposta d’aprovació de creació de la Comissió Informativa Permanent. […]