Ple ordinari de Febrer 2021 – Ajuntament de Biar

 • 1.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 1/2021
 • 2.INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA. Expedient 223/21
 • 3.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUSPENSIÓ D’APLICACIÓ DE L’Art. 7 DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’APROFITAMENT D’ESPAIS D’ÚS PÚBLIC MITJANÇANT INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES I Art. 6.C) DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. Expedient 167/2021.
 • 4.APROVACIÓ, SI ESCAU, RECONEIXEMENT D’ESPECIAL INTERÈS OBRA I BONIFICACIÓ DEL ICIO. Expedient 683/2020.
 • 5.APROVACIÓ, SI ESCAU, BONIFICACIÓ DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES Expedient 46/2021.
 • 6.APROVACIÓ, SI ESCAU, ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS EN ESTACIONS DE RECÀRREGA DE TITULARITAT MUNICIPALExpediente 1314/2020.
 • 7.APROVACIÓ, SI ESCAU, INICI DE L’Exp. DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA D’ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA DE BIAR- PLA EDIFICANT. Expedient 1284/2020.
 • 8.APROVACIÓ, SI ESCAU, DECLARACIÓ D’INTERÈS ESPECIAL HISTÒRIC ARTÍSTIC I BONIFICACIÓ DEL ICIO D’OBRA. Expedient 1195/2020.
 • 9.MOCIÓ GRUP POPULAR PER A SOL·LICITAR A CONSELLERIA QUE ES REPLANTEGE LA UBICACIÓ DEL NOU PALACIO DE JUSTÍCIA DE VILLENA. Expedient 222/2021.
 • 10.MOCIÓ GRUPS POLÍTICS DIA DE LA DONA TREBALLADORA. Expediente 216/2021.
 • 11.MOCIONS URGENTS
 • 12.PRECS I PREGUNTES

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.