Ple Ordinari de Juny – Ajuntament de Biar

ORDRE DEL DIA

  • 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS Núm. 3/20, Núm. 4/20 I Núm. 5/20.
  • 2n.- INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA. Núm. 538/2020.
  • 3r.- DONAR COMPTE INFORME DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC REFERITS A la INVERSIÓ SUBVENCIONADA. Nº799/17.
  • 4t.- DONAR COMPTE INFORME PMP 1r TRIMESTRE. Núm. 517/2020.
  • 5é.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONVENI DE RESOLUCIÓ/LIQUIDACIÓ DEL PAI SECTOR UN-4 “ EL FIGUERAL II” Núm. 106/2013.
  • 6é.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SERVEI DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. Núm. 520/2020.
  • 7é.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. Núm. 529/2020.
  • 8é.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL I.B.I. Núm. 530/2020.
  • 9é.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL I.A.E. Núm. 531/2020.
  • 10é.- PRECS I PREGUNTES.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.