Ple ordinari Ajuntament de Biar – Octubre 2019

ORDRE DEL DIA

 • 1r.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA REGIDORA GRUP MUNICPAL PSOE. SRA. VERÓNICA PÉREZ ROMÁN.
 • 2n.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS Núm. 14/19 I Núm. 15/19.
 • 3r.- INFORMES DE L’ALCALDIA.
 • 4t.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA. Expdt. núm.1139/19 (des de la núm.548/19 de 24/09 a la 592/19 de 23/10, totes dues incloses).
 • 5è.- ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DELS DIFERENTS PUNTS DE CONSUM D’INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DEL M.I. AJUNTAMENT DE BIAR. Expdt. núm. 442/19.
 • 6è.- MODIFICACIÓ ANUALITATS DEL PLA EDIFICANT PER A ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CEIP MARE DE DEU DE GRÀCIA. Expdt. n º 86/18
 • 7è.- DESIGNACIÓ PREGONER FESTES 2020. Expdt. núm. 1115/19.
 • 8è.- DECLARACIÓ NUL·LITAT ACORD PLENARI RELATIU A la RLLT POLICIA LOCAL. Expdt. núm. 855/19.
 • 9è.- MODIFICACIÓ CTTE. ADMTIU. SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS. Expdt. núm. 1016/19.
 • 10è.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IAE. Expt. núm.1032/19.
 • 11è.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IBI, Expdt. núm.1130/19.
 • 12è.- MOCIONS URGENTS.
 • 13è.- PRECS I PREGUNTES.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.