Dijous 31 de Gener de 2019.

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 15/18
2n.- DONAR COMPTE INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA
3r.- DONAR COMPTE INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT I PMP. Núm. 102/19
4t.- ALÇAMENT OBJECCIÓ. (Núm. 97/19)
5è.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PGOU Núm. 15. (Núm. 933/17)
6è.- PROPOSADA COMPLEMENT PER INCAPACITAT LABORAL TEMPORAL. (Núm. 94/19)
7è.- PRESSUPOSTOS 2019. (77/2019)
8è.- MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF.
9è.- CANVI REPRESENTANTS C.P.C. (Núm. 1052/18 I Núm. 1251/18)
10è.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ D’OCI EDUCATIU.
11è.- PRECS I PREGUNTES

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.